Outplacement vergoeding

Wij krijgen veel vragen over outplacement vergoeding. Wat is nu een redelijke vergoeding voor outplacement? Dat hangt uiteraard van de omstandigheden af maar de gemiddelde vergoeding die een medewerker meekrijgt voor outplacement ligt tussen de 3.500 en 5.000 euro exclusief btw per outplacement traject.

In een vaststellingsovereenkomst is het vergoeden van outplacement kosten een veelvoorkomende en vaak zelfs aangewezen keuze voor werknemers met een lange anciënniteit, relatief oudere leeftijd of die moeilijk werk kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Het belang van het inzetten van financiële middelen voor outplacement binnen een vaststellingsovereenkomst.

Het bepalend element wat betreft de omvang van de ontslagvergoeding is minder acuut dan datgene waarmee werknemers weer nieuw werk zoeken. Enerzijds speelt daarbij de fysieke aanwezigheid op sollicitaties, anderzijds is er behoefte aan nascholingen en/of carrière coaching.

Welke zaken spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van een outplacement vergoeding?

Hoelang duurt het ongeveer om een nieuwe baan te vinden? Is deze lager of gelijk gewaardeerd aan wat je voorheen verdiende? Gaat het om een tijdelijke functie of is er sprake van blijvend werk? Wat is de mate waarin carrièreschade invloed heeft op de situatie en kan de persoon in kwestie er arbeidsvreugde uit halen?

Het zoekproces naar een nieuwe baan zal meestal door betrokkene zelf worden geleid, maar hulp hierbij kan veel nut bieden. Daarom biedt een bepaalde vaststellingsovereenkomst vaak als optie om naast andere compensaties ook outplacement budget aan te bieden. De kost hiervan wordt dan rechtstreeks door de werkgever betaald.

Wat zijn de kosten?

In sommige situaties bepaalt de werkgever in de vaststellingsovereenkomst met welk outplacementbureau gebruik gemaakt wordt, waardoor er geen keuzevrijheid voor u als werknemer is. Daarom adviseren wij om samen te werken met een outplacementbureau waarmee u een goede klik heeft. Tevens kan hierdoor onduidelijk zijn wat het voorgestelde traject inhoudt of hoe groot het budget is. Er bestaan verschillende soorten outplacementbegeleiding, ieder met hun eigen waarde.

Vaak stelt de werkgever in de vaststellingsovereenkomst een maximaal bedrag ter beschikking voor outplacement diensten. U als werknemer mag dan zelfstandig zoeken naar een outplacementbureau en vervolgens richten zij hun rekening rechtstreeks aan de werkgever. Op die manier kan er binnen hetzelfde maximum budget optimaal gekozen worden voor outplacementondersteuning.

outplacement vergoeding

Waarom dit budget opnemen in de vaststellingsovereenkomst?

Regelmatig geven werknemers voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst aan nog niet te weten of zij gebruik willen maken van een budget voor outplacement. Daarbij wordt dan aangegeven dat zij, als ze er wel voor kiezen, dit wel uit de vergoeding betalen. Er wordt dan gesuggereerd dat het opnemen van een bepaling in de vaststellingsovereenkomst ter zake budget voor outplacement niet nodig is. Immers, je kunt ook de vergoeding proberen te verhogen met dit budget.

Dit is echter onverstandig. Werkgever kan de rechtstreekse kosten vaak uit de bruto pot betalen en btw aftrekken als voorbelasting. Daarom kan vanuit fiscaal oogpunt meer wenselijk zijn om hier wel afspraken over te maken, dan zelf uit de overgebleven netto pot te betalen.

Is een outplacement vergoeding hetzelfde als een transitie vergoeding?

Een outplacement vergoeding en transitie vergoeding zijn twee verschillende dingen.

De transitie vergoeding werd in 2015 geïntroduceerd met als doel de duur van werkloosheid te verkorten en een compensatie te bieden voor werknemers die moesten worden ontslagen. Om hiervoor in aanmerking te komen, gold dat een werknemer minimaal 24 maanden bij hetzelfde bedrijf moest zijn geweest volgens de Wet Werk en Zekerheid. In 2020 is er echter nogmaals bijgestuurd op grond van deze wet om alle werknemers te helpen bij hun overgang naar ander werk, zoals outplacement of scholing. In sommige gevallen is het wel mogelijk dat de outplacement vergoeding wordt gesaldeerd met de transitie vergoeding. 

Indien u een outplacement budget ter beschikking heeft en graag een afspraak zou willen maken met een van de coaches van het outplacementbureau CareerSolution klik dan op de onderstaande button: